ASTM

70Xi: Bulutlanma, Akma ve Donma Noktası
70Xi: Online / Proses Soğuk Özellikler Analizörleri
ABS (Automated BOCLE System) Otomatik BOCLE Yağlayıcılık Cihazı
AC SIMDIS Simüle Distilasyon Cihazı
Accura Gas Box ASTM D2163, D2504, D2505, D2712, D6667
Antek 7090 GC Dedektör ASTM D5504, ASTM D5623, GPA 2199-99
Antek MultiTek Azot, Kükürt & Halojen Analizörü ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5453
BiyoDizel All-in-One Hepsi Bir Arada Analizör Çözümü
CID 510 Otomatik Türetilmiş Setan Sayısı Tayin Cihazı
CPA-T30 Mini Cloud Point
CPP 5Gs Akma ve Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı
Detaylı Hidrokarbon Analiz (DHA) Cihazı
DFA-70Xi: Dizel Bulutlanma Noktası, Akma Noktası, Vizkozite ve Yoğunluk Analizörü
ElemeNtS Azot, Kükürt & Halojen Analizörü ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5453
FP92 5G2 Cleveland Açık Kap Parlama Noktası Tayin Cihazı
FPP 5Gs Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayin Cihazı
HCP 842 Cold Filter Plugging Point - Soğuk Filtre Tıkanma Noktası - D6371
HDA 620 Destilasyon Aparatı
HDV 632 Otomatik Vakum Distilasyon Analizörü
HFP 38x Yarı-Otomatik Pensky Martens, Tag, Abel Kapalı Kap ve Açık Kap Parlama Noktası Tayin Cihazları
HGT 915/917 Sakızlanma / Gam Tayini Test Cihazı
HRB 754 Bilye ve Halka Metodu Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
HVM 472 Otomatik Kinematik Viskozite Tayin Cihazı
HVP 972 Otomatik Buhar Basıncı Tayin Cihazı
HVU 481 Otomatik Viskozite Tayin Cihazı
HVU 482 Otomatik Soğuk Viskozite Tayin Cihazı
JFA-70Xi: Jet Yakıt Analizörü : Donma, Vizkozite, Yoğunluk - DEF STAN 91-91
JFTOT Entegre Akıllı Tüp
JFTOT IV Jet Yakıtı Termal Oksidasyon Analiz Cihazı
MCRT160 Mikro Karbon Kalıntı Tayin Cihazı
MicroDist
MPP 5Gs Otomatik Mini Bulutlanma ve Akma Noktası Tayin Cihazı
Noack Buharlaşma Kaybı Test Cihazı ASTM D5800
NSure: Nitrogen & Sulfur
OptiCPP: Akma Noktası & Bulutlanma Noktası
Optidist Otomatik Atmosferik Distilasyon Analizörü
OptiFlash Cleveland Açık Kap Parlama Noktası Test Cihazı ASTM D92, ISO 2592, IP 36, GB/T 3536
Optiflash Pensky Martens Otomatik Parlama Noktası Tayin Cihazı
OptiFlash Small Scale Alevlenme Noktası Tayin Cihazı
Optiflash Tag&Abel Otomatik Parlama Noktası Tayin Cihazı
OptiFPP: Soğuk Filtre Tıkanma Noktası CFPP
OptiFuel: FTIR Yakıt Analizörü
OptiFZP Donma Noktası Tayin Cihazı
OptiMPP: Mini Bulutlanma ve Akma Noktası
PMD 100 / 110 Mini Distilasyon Analizörü
R6000
RB36 Bilye ve Halka Metodu Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
Reformulyzer M4: Hidrokarbon Analizi
SC 960 Otomatik Tuz İçeriği Tayin Cihazı
Sense - Kükürt Seçici Dedektör

     Teklif / Bilgi İste