CID 510 Otomatik Türetilmiş Setan Sayısı Tayin Cihazı ASTM D7668

               

CID 510 - Cetane Ignition Delay

 

Standartlar

 • ·         ASTM D7668
 • ·         EN 16715
 • ·         IP 615

           

            Türetilmiş Setan Sayısı Tayini, dizel ve biodizel karıştırıcılarda ve rafinerilerde yakıt uygunluğu ve kalitesi için önemli bir analizdir. Mevcut CFR motorları ve CVCC metotları, yüksek yatırım ve işletme maliyetleri, işletme zorlukları ve düşük performans sisteminden dolayı güncel piyasa ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. PAC Herzog, piyasadaki bütün dizel yakıt, biodizel, FAME, HVO, BTL ve GTL ürünlerinin Türetilmiş Setan Sayısı analizlerini kanıtlanmış en iyi kesinlik ile ölçüm yapan cihazını üretmiştir.

            CID 510, kompakt, kullanımı kolay ve tam otomatiktir. Güncel güvenlik gereksinimleri ve ASTM D613, EN 16715 ve IP 615 test metotları ile uyumludur. Patentli ASTM D7668 test metodu onaylanmış bir standarttır ve ASTM D975, ASTM D6751 ve ASTM D7467 dizel standartlarında resmi olarak listelenmiştir.

CID 510’un piyasadaki en iyi performansa sahip olduğu kanıtlanmıştır. Cihazın teknolojisinin yüksek hassasiyet ve uyumluluk özellikleri, rafinerilerin proseslerinde olması gereken setan sayısı spesifikasyonlarına yakın bir işletme sağlamasına yardımcı olacaktır.

            CID 510’u CFR Motorları ile karşılaştırdığımızda, maliyetleri 80&’e kadar düşürebilmek mümkündür. CID 510 kullanımı ile kalibrasyon, laboratuvar, sarf malzemeleri ve yatırım maliyeti düşünüldüğünde, işletmelerin karlılığı artmaktadır.

Özellikler

 • ·         Tam otomatik, kolay kullanım,

 • ·         ASTM D7668 test metodu, ASTM D975, ASTM D6751 & ASTM D7467 dizel standartlarında resmi olarak onaylanmıştır.

 • ·         ASTM D613, EN 16715 ve IP615 metotlarına mükemmel korelasyon

 • ·         ASTM D7668 test metodu, ASTM D613 CFR Motoru metoduna resmi bir alternatif metot olarak kullanılabilmektedir.

 • ·         ASTM /EI Inter Laboratory Study tarafından kanıtlanmış yüksek performans

 • ·         CFR Motoru ve CVCC cihazından daha üstün kesinlik

 • ·         CFR Motoru ve CVCC cihazından daha üstün Kros Metot Yeniden Üretilebilirlik (Rxy)

 • ·         Setan geliştirici içeren numune ölçümleri için Carry-Over Efekt olmaması

 • ·         Düşük yatırım ve işletme masrafları ile tasarrufta bulunabilme

 • ·         Alternatif teknolojilerine göre düşük yatırım maliyeti

 • ·         CFR Motoruna göre çok daha az bir yer kaplaması

 • ·         Uzun dönemli kararlılık için otomatik kalibrasyon ile cihazın arızada kalma durumunu en aza indirebilme özelliği

 • ·         Yüksek güvenlik standartlarında kullanım

 • ·         Dâhili ateş görüntüleme ve durdurma sistemi

 • ·         Enjeksiyon sisteminin kuru çalışmasını önlemek için yakıt seviye sensörü

 • ·         Yakıt enjeksiyon sistemi ve yakma haznesi için yüksek basınç koruması

 • ·         Yakma haznesi için otomatik kaçak testi tanılama işlevi

 • ·         Avrupa Patenti

 • ·         Elektronik kontrollü yüksek basınç enjeksiyon tasarımı ile yüksek doğruluk

 • ·         Referans yakıtları ile otomatik kalibrasyon

 

Teknik katalog için tıklayınız.

     Teklif / Bilgi İste